Завдання виховної роботи

Основні завдання
на 2015/2016 навчальний рік:
1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.
2. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з учнівським колективом.
3. Розвиток учнівського самоврядування в класі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
4. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
5. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
6. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
7. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
8. Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
9. Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.
10. Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
11. Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
12. Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.


Сучасний зміст виховання учнів – це обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави,інших людей,праці, природи,мистецтва, самої себе. Система цінностей і якостей особистості розвивається через її власне ставлення.

Немає коментарів:

Дописати коментар